Back to the article Staviame základy domu 1 / 11

Výkopy. Až po vyznačení základovej jamy, prípadne pásov geodetom možno začať s výkopmi s hĺbkou okolo 1 m. FOTO: LEART – PROJEKČNÁ KANCELÁRIA