Back to the article Staviame základy domu 1 / 11

Osadenie. Po skrývke ornice nastúpi geodet, ktorý presne vytýči osadenie domu. FOTO: LEART – PROJEKČNÁ KANCELÁRIA