Back to the article Skráťte si čas zatepľovania 1 / 9

8. Sklotextilná mriežkaVýstužnú mriežku vtláčame do lepiaceho materiálu naneseného zubovým hladidlom. foto: Knauf Insulation