Back to the article Skráťte si čas zatepľovania 1 / 9

7. Stierkovacie lepidloZákladnú armovaciu vrstvu nanášame zubovým hladidlom s rozmerom zuba 8 alebo 10 mm. Celková hrúbka vrstvy musí byť v súlade s odporúčaním uvedeným v návode od príslušného držiteľa systému. foto: Knauf Insulation