Back to the article Skráťte si čas zatepľovania 7 / 9

6. Rozperné kotvyPoužívame rozperné kotvy schválené a predpísané výrobcom certifikovaného zatepľovacieho systému. Kotvíme ich kolmo do nosnej steny po vytvrdnutí lepiaceho materiálu. foto: Knauf Insulation