Späť na článok Skráťte si čas zatepľovania 1 / 9

5. Vŕtanie otvorovPri aplikácii rozperných kotiev vŕtame otvory na kotvy vo vzdialenosti asi 120 mm od okraja dosky. Hĺbku vŕtania nastavíme v závislosti od podkladu zatepľovanej steny. foto: Knauf Insulation