Back to the article Skráťte si čas zatepľovania 1 / 9

4. Lepenie dosky na stenuDosky začíname ukladať od zakladacej lišty. Miernym tlakom ich vyrovnávame, aby boli rovné horizontálne, vertikálne aj plošne. Lepidlo musí schnúť 24 hodín. foto: Knauf Insulation