Back to the article Skráťte si čas zatepľovania 1 / 9

2. PenetráciaPred samotným nanášaním lepidla sa musí povrch izolantu napenetrovať tenkou vrstvou lepiaceho materiálu. Ak používame dosku s obojstranným nástrekom, nie je nutná penetrácia lepidlom. foto: Knauf Insulation