Späť na článok Skráťte si čas zatepľovania 1 / 9

9. VyhladenieZákladnú stierkovaciu vrstvu vyhladíme hladkým hladidlom. Minimálna hrúbka výstužnej vrstvy by mala byť 3 mm. Po vytvrdnutí povrch napenetrujeme a následne po vyzretí aplikujeme finálnu stierku. foto: Knauf Insulation