Back to the article Rekonštrukcia terasy (1.časť) 1 / 32

12. ZEMINA Keďže terasu sme naplánovali zväčšiť, museli sme odstrániť zeminu do hĺbky asi 15 cm, aby sme vytvorili priestor na sypanie drenážneho betónu a drenážnej malty. Mgr. art. Jana Ardanová