Back to the article Rekonštrukcia terasy (1.časť) 1 / 32

1. ROZOBERANIE Z chodníka sme odstránili tehly. Piesok, v ktorom boli uložené, sme odložili na neskoršie použitie. foto: Mgr. art. Jana Ardanová