Back to the article Okenné špalety bez murovania 1 / 21

2. HĹBKA Na pomocnú dosku obkresľujeme ceruzou po obvode priľahlú stenu a hľadáme miesto s najväčšou hrúbkou. To nám určí hĺbku špalety. Foto: Milan Gigel