Back to the article Odstránenie vlhkosti stien prevetranou podlahou 13 / 13

Šrafovaním sú označené miesta výskytu vzlínajúcej vlhkosti.  Rez jednotlivými vrstvami navrhovanej podlahy (zhora nadol)  keramická dlažba a lepidlo – 15 mm,  betónový poter so sieťovinou výstužou 200 × 200, 6 mm s podlahovým vykurovaním (po obvode je oddilatovaný polystyrénovým pásom s hrúbkou 10 mm), polyetylénová fólia – 75 mm  tepelná izolácia z polystyrénu (EPS 150) s hrúbkou 2 × 50 mm (ukladať s prekrytím škár) – 100 mm  železobetónový poter a kari sieť 150 × 150 mm, 6 mm – 50 mm  prevetraná podlaha z tvárnic Iglú IG0016 (500 × 500 mm) – 160 mm  štrkové lôžko (frakcia 0 – 32 mm) zhutnené na 200 kPa – 50 mm kresba: Zuzana Prídalová