Back to the article Obnova balkónového zábradlia 6 / 11

7. ZHORA NADOL Postupujeme po vodorovných úsekoch s dĺžkou 1 až 2 m smerom zhora nadol. Takto roztrieme stekajúci náter, ktorý prípadne odkvapne zo štetca. Foto: BAL Slovakia