Back to the article Natierame plechovú strechu 1 / 13

3. ODSTRÁNENIE Ak pôvodný náter stratil svoju priľnavosť k podkladu, treba ho celoplošne odstrániť. Foto: BAL