Back to the article Natierame plechovú strechu 4 / 13

11. HOTOVO Aj tu prvý náter začíname na horšie prístupných klampiarskych spojoch a potom pokračujeme na veľkých plochách. Vrstvy necháme dobre preschnúť. Foto: BAL