Back to the article Natierame betónovú podlahu 1 / 11

4. OHRANIČENIEPracovnú plochu si vymedzíme maliarskou páskou vhodnou na betónové povrchy. Ak hrozí znečistenie susediacich zábradlí či dlažby, zakryjeme ich. foto: Milan Gigel