Back to the article Montujeme strešné okno 4 / 13

10. ZVNÚTRA Na ostení by nemali vzniknúť ryhy. Ak sa tak predsa len stalo, opravíme ho tmelom a náterom. foto: VELUX