Back to the article Montáž tehlového komína 1 / 14

3. NÁDRŽKA Do stredu základovej dosky nanesieme pomocou plastového vrecúška s odstrihnutým rohom lepiacu maltu a umiestnime kondenzačnú nádržku s vyústením odtoku kondenzátu. Kanáliky v tvarovkách komínového telesa musia ostať voľné. Foto: Heluz