Back to the article Montáž tehlového komína 1 / 14

6. MUROVANIE Ložnú plochu už umiestnených tvaroviek očistíme a nanesieme na ňu lepiacu maltu. Na čisté navlhčené ložné a styčné plochy ďalších tvaroviek nanesieme lepiacu maltu a osadíme ich s pootočením o 90 °(treba vystriedať škáry). Foto: Heluz