Back to the article Montáž tehlového komína 8 / 14

7. OTVORY Na umiestnenie komínových dvierok bez nutnosti vyrezávania otvorov sú k dispozícii špeciálne delené komínové tvarovky. Okolo pripojenia sopúcha osadíme tvarovky, do ktorých vopred vyrežeme otvor na čelnú izolačnú dosku. Foto: Heluz