Back to the article Montáž tehlového komína 1 / 14

9. PLIEŠKY Na čelnú izolačnú dosku pripevníme dodané pliešky a umiestnime ju okolo ústia sopúcha. V stavbe zvyšku komínového telesa pokračujeme rovnakým spôsobom až po nadstrešnú časť komína. Foto: Heluz