Back to the article Montáž tehlového komína 3 / 14

13. DROBNOSTI Na záver pomocou rozperiek osadíme vetraciu mriežku a komínové dvierka. Čelnú izolačnú dosku pripevníme okolo pripojenia sopúcha pomocou priložených plieškov. Na dvierka nalepíme vyplnený identifikačný štítok. Komín je hotový. Foto: Heluz