Back to the article Montáž odkvapov 1 / 18

Čelo žľabu dobre pritlačíme, aby zaskočilo ku koncu žľabu. Môžeme si pomôcť gumovým kladivkom. kresba: Ruukki