Back to the article Ako zhotoviť oceľovobetónový veniec? 3 / 15
Zdroj:  Pavol Szabó

Betónovanie prebiehalo za pomoci čerpadla betónu. Debnenie sme ponechali 4 dni, betón sme polievali.

Betónovanie prebiehalo za pomoci čerpadla betónu. Debnenie sme ponechali 4 dni, betón sme polievali.