Back to the article Ako správne založiť obvodovú stenu 1 / 22

8. VALEC Na nanášanie malty sa používa nanášací valec. Zaistí optimálne dávkovanie a rozloženie malty po celej ploche ložnej škáry.