Back to the article Ako správne založiť obvodovú stenu 1 / 22

10. MALTA NA REBRÁ Malta na tenkú škáru (nie celoplošnú) sa nanáša v hrúbke 1 mm a pokrýva iba rebrá tehál, dutiny v tehlách nie sú prekryté.