Back to the article Ako správne založiť obvodovú stenu 1 / 22

9. CELOPLOŠNE Malta na celoplošnú tenkú škáru (celoplošné lepidlo) sa nanáša v hrúbke 3 mm tak, aby prekrývala aj dutiny tehlových tvaroviek.