Back to the article Ako správne založiť obvodovú stenu 1 / 22

6. PRVÝ RAD Pozdĺž šnúry vedenej z rohov ukladáme tehly. Perá zasúvame zvisle do drážok. Posúvanie tehál po maltovom lôžku je zakázané.