Back to the article Ako správne založiť obvodovú stenu 12 / 22

7. VLHČENIE Pred nanášaním tenkovrstvovej malty očistíme ložnú škáru od prachu a nečistôt. Pri vyšších teplotách podklad navlhčíme, najlepšie rozprašovačom.