Back to the article Ako správne založiť obvodovú stenu 1 / 22

3. MALTA Presnú výšku prípravkov súpravy nastavíme pomocou nivelačného prístroja a laty. Maltu nanášame medzi vodiace lišty a sťahujeme do roviny latou. Foto: Heluz