Back to the article Ako správne založiť obvodovú stenu 1 / 22

4. ROH Založenie rohu urobíme podľa pravidiel skladby rohu. Polohu tehlových blokov vyrovnáme podľa vodováhy do zvislej roviny. Foto: Heluz