Back to the article Ako správne založiť obvodovú stenu 1 / 22

5. DOPLNKOVÉ TEHLY Pri stene s hrúbkou 440 mm vymurujeme rohovú väzbu z rohových a okrajových polovičných tehál. Kapsu vyplníme tepelnoizolačnou maltou. Foto: Heluz