Back to the article Ako správne založiť obvodovú stenu 1 / 22

1. NAJVYŠŠÍ BOD Pomocou nivelačného prístroja a laty určíme najvyšší bod základovej dosky. Úroveň zakladacej malty musí byť prinajmenšom o 10 mm vyššia. Foto: Heluz