Späť na článok Ako si postaviť drevodom na vode 1 / 25

23. VEDENIAPred namontovaním parozábrany na vnútorné steny je potrebné do stien a podláh uložiť všetky vedenia a potrubia. Vonkajšie zásuvky musia mať krytie IP 55. Foto: Miro Pochyba