Späť na článok Ako si postaviť drevodom na vode 1 / 25

4. KROKVYOsadíme ich v pravidelných osových rozstupoch. V tejto fáze treba prekontrolovať diagonály vo vrchnej časti stavby tak, aby sa príslušné rozmery rovnali. Foto: Juraj Boháčik