Back to the article Ako na betónovanie nosných stĺpov 1 / 8

Betónový stĺp možno odliať v debnení. To však musí byť veľmi pevné, pretože tlak betónu je pri výške 2 m veľmi silný až do 0,05 MPa, čo je aj 2,5-násobne viac, než je tlak vody. zdroj shutterstock