Back to the article Ako na betónovanie nosných stĺpov 1 / 8

Nákres stavby s rozmermi Železobetónové stĺpy sú na výkrese znázornené sivou farbou. Pri stĺpoch sú vyznačené rozmery debniacich tvárnic, ktoré boli buď 40 × 40 × 25 cm, alebo 30 × 30 × 25 cm. zdroj Pavol Szabó