Back to the article Ako na betónovanie nosných stĺpov 1 / 8

Pod stĺpom musí byť hydroizolačný pás. Železné roxory sme spolu s chemickou kotvou vsunuli do predvŕtaných dier. foto Pavol Szabó