Back to the article Tapetujte ako profesionáli a ušetrite 1 / 22

12. PODĽA ČIARYLepidlo necháme presiaknuť a pripravíme si ďalší pruh tapety. Potrebujeme správne nalepiť prvý pruh. Jeho miesto označíme ceruzkou podľa olovnice. Foto: bauMax