Back to the article Pokládka plávajúcej podlahy 7 / 7

6. Dokončenie pokládky Na konci si odmerajte presnú šírku posledného radu lamiel, opäť so započítaním dilatácie. Voľnú lamelu položte do zákrytu cez už pripevnený posledný rad. Na ňu potom priložte ďalší voľný diel až k vymedzenej dilatačnej škáre a použite ju ako pravítko. Na spodnú voľnú lamelu podľa nej narysujte čiaru a podľa nej potom lamelu skráťte. Podobne upravte aj ďalšie lamely v poslednom rade. Akonáhle budete mať celú krytinu položenú, z dilatačnej škáry vyberte kliny. Potom ju zaryte soklovými lištami, ktoré pripevníte na stenu, nie k podlahe. Spôsob pripevnenia záleží od typu lišty – napríklad sa nasadzujú na prišraubované úchyty. Keď budete lišty napájať, použite šikmé rezy – sú menej viditeľné. Na pripevnenie podlahy pri dverách alebo v miestach napojenia s inou krytinou použite prechodové lišty. Okolo kúrenárskych potrubí inštalujte rozety. zdroj Hornbach