Back to the article Pokládka plávajúcej podlahy 1 / 7

3. Pokračujte ďalej Zostávajúci kus posledného dielca z prvého radu použite na začiatku druhého. Orezanú hranu pritom priložte ku stene, lamela tak bude otočená drážkou smerom do priestoru. Rovnaký postup potom opakujte i v ďalších radoch. Tým dosiahnete, že krátke spojenie medzi lamelami každého radu budú v inom mieste, podlaha bude držať pevnejšie pohromade a bude i dobre vyzerať. Aby bola podlaha stabilne spojená, rozostupy medzi spomínanými krátkymi spojmi v susedných radoch musia byť aspon 40 cm. Keď to vychádza menej, prvú lamelu v rade o niečo skráťte. Pri prvých troch radoch je nutné dávať pozor, aby boli skutočne rovné. Pre presné vymeranie použite tesársku šnúru. Jednotlivé rady lamiel k sebe opäť sťahujte pomocou tiahla. Čelá lamiel pri bočných stenách vždy zaistite dilatačnými klinmi, aby ste pri sene zachovali potrebnú škáru. zdroj Hornbach