Back to the article Osadenie plastových okien 6 / 9
Zdroj: Tremco Illbruck

Na rohoch spájame komprimačnú pásku natupo. Vybraná (parotesná) časť pásky má smerovať vždy dovnútra miestnosti.

Na rohoch spájame komprimačnú pásku natupo. Vybraná (parotesná) časť pásky má smerovať vždy dovnútra miestnosti.