Back to the article Montáž zásteny v sprchovacom kúte 1 / 32

14. Dvierka Oblé dvierka sú pripravené na namontovanie. Sú na nich spojovacie a tesniace dielce, držadlá a vodiace prvky. Foto: Dano Veselský