Back to the article Montáž zásteny v sprchovacom kúte 1 / 32

18. Stabilita Po preskúšaní funkčnosti dvierok môžeme ešte raz vyskúšať stabilitu vaničky a prípadne ju nastaviť. Foto: Dano Veselský