Back to the article Montáž zásteny v sprchovacom kúte 1 / 32

8. Vŕtanie Vyvŕtame otvory O 8 mm najprv na nízkych otáčkach bez príklepu, až potom prepneme otáčky na vyššie. Po prevŕtaní obkladačky možno spustiť príklep. Foto: Dano Veselský