Back to the article Montáž sprchovej vaničky 1 / 6

Keďže kút nebude vybavený panelom s rôznymi masážnymi dýzami ani parnou saunou či osvetlením, miestnosť je dostatočne stavebne pripravená, ak má kvalitne obloženú stenu a podlahu s vodotesnou hydroizoláciou, prívodmi teplej a studenej vody a odpadovým potrubím. Foto: Daniel Veselský