Späť na článok Montáž podlahového vykurovania 4 / 11

Na vyrovnanú podlahu sa začnú ukladať systémové dosky podľa plánu uloženia (najmenej po 10 dňoch od naliatia penobetónu). Vrstva systémových dosiek musí byť od zvislých konštrukcií oddelená dilatačným pásom.

14 duratherm big image