Back to the article Montáž bezpečnostného kovania 1 / 11

5. ŠtítZ prednej strany krídla nasadíme do vyvŕtaných otvorov vonkajší kryt zámku. Ideálny je kryt s guľou miesto kľučky. foto: Baumax