Back to the article Montáž bezpečnostného kovania 1 / 11

3. ZámokTelo zámku sa jednoducho zasunie do otvoru vydlabaného v hrane krídla. Veľkosť otvoru je normalizovaná. foto: Baumax